Φόρτωση Εκδηλώσεις
  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
29 Σεπτεμβρίου 2022
Ώρα:
10:00 - 12:30
Κατηγορία Εκδήλωσης:

Στο πλαίσιο της Δράσης REFLEX – “REcommending FLEXible learning for low-skilled adults Πρόταση ευέλικτης μάθησης για ενήλικες με χαμηλά προσόντα”,
η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης σας προσκαλεί σε Διαδικτυακή Ημερίδα, την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. – 12:30 μ.μ.

Επιδίωξη της εκδήλωσης είναι να γνωστοποιηθούν τα διδάγματα από την υλοποίηση της Δράσης, ώστε να αποτελέσουν μοχλό προώθησης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα στο πεδίο της εθνικής πολιτικής.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα μελέτης αναγκών των επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη – Δυτική Ελλάδα – Στερεά Ελλάδα) για βασικές και επαγγελματικές δεξιότητες, καθώς και τα συμπεράσματα της εξωτερικής αξιολόγησης της Δράσης.Φόρμα Εγγραφής
Ανάδοχος Υλοποίησης: